Gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’

Na een aantal herdrukken is op veler verzoek de veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ in 2012 herzien en opnieuw uitgegeven. De gids draagt kennis aan vanuit jarenlange praktijkervaring rond omvorming van graslanden, ondersteund door onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven.

Van de herziene versie hebben inmiddels al weer ruim 2500 exemplaren hun weg gevonden naar boeren(collectieven), landgoedeigenaren, beheerders van natuur- en landschap, provincies, gemeenten, waterschappen, groene opleidingen en adviesbureaus.

Meer informatie over de gids en de bestelwijze zijn te vinden op http://www.aardewerkadvies.nl

schermafbeelding-2016-11-20-om-17-00-24