Welkom

De website is gewijd aan het boekje ‘Boeren met Ontzag’, dat eind november 2016 is uitgebracht en aangeboden aan ruim 20.000 boeren. Het boekje was ingesloten bij het tijdschrift Boerderij. Nadien zijn een paar duizend exemplaren besteld door boeren, voedsel- en milieuorganisaties, scholen, politieke partijen, kerken en theologen. Verder is er op deze website informatie te vinden over de eerder verschenen populaire veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’.

In 2021 is op veler verzoek een engelstalige versie uitgebracht als e-book onder de titel Farming with Awe.

Contact:
Aardewerk Advies (KvK: 50023489)
wimschippers@solcon.nl. Tel: +31 638080771