Gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’

Na een aantal herdrukken (8.000 exemplaren in totaal) werd in 2012 op veler verzoek de veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ herzien en opnieuw uitgegeven. Deze herziene versie (5.000 exemplaren) heeft inmiddels alweer zijn weg gevonden naar vele gebruikers. In 2020 is daarom besloten tot een zesde (ongewijzigde) druk. De gids is vanaf januari 2021 weer volop beschikbaar.

De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven. De graslandgids vindt zijn weg naar boeren(collectieven), landgoedeigenaren, natuur- en landschapsbeheerders, provincies, gemeenten, waterschappen, hoveniers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en groene adviesbureaus.

Meer informatie over de gids en de bestelwijze zijn te vinden op http://www.aardewerkadvies.nl

schermafbeelding-2016-11-20-om-17-00-24