Persbericht

Titel : Boeren met Ontzag – over groei, grenzen en perspectieven
Auteur : Wim Schippers
Uitgave : november 2016

‘Boeren met Ontzag’ is een drieluik dat in het kort laat zien:

1. waar we als boer en samenleving uit de bocht zijn gevlogen
2. welke gezonde grens daarbij is overschreden
3. wat de perspectieven zijn als we die grens in acht nemen

‘Boeren met Ontzag’ wilt ons een spiegel voor houden. Het vraagt ​​om serieuze reflectie en daagt ons uit om moedige beslissingen te nemen.

Door zijn ervaringen als planmaker en pionier op de familieboerderij, alsmede door talloze bezoeken aan uiteenlopende boerenbedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief is voor zorgzaam boeren. Boer en bodem komen daarbij weer op adem. Het boekje spitst zich toe op akkerbouw en melkveehouderij, samen goed voor tweederde van het landgebruik in ons land.

‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Eind november is het boekje verspreid onder ruim 20.000 lezers van het tijdschrift ‘Boerderij’. De inhoud leent zich ook prima voor toepassing binnen het groene onderwijs. Breder gezien: niet iedereen is boer, maar iedereen eet.

De boodschap daagt in feite elke lezer uit tot bezinning op de eigen positie en verantwoordelijkheid: hoe kunnen we het boeren in onze omgeving mogelijk maken om binnen gezonde grenzen te werken?

Reacties van boeren:

Mijn welgemeende compliment! Het boekje is inspirerend van begin tot eind. Het raakt niet alleen de kern van de zaak, maar biedt ook oplossingsrichtingen. Dat je het juist nú onder mijn aandacht hebt gebracht, vind ik wel heel bijzonder. Het helpt mij precies op het goede moment om het bedrijf vol vertrouwen verder te ontwikkelen.

Ik ben blij dat je het boekje hebt geschreven. Het laat duidelijk zien dat het erkennen van ons ‘niet weten’ de basis is voor een gezonde landbouw. Ook toont het dat er géén vrijheid kan zijn zónder verantwoordelijkheid.

Boeiend om te lezen en mooi in beeld gebracht! ‘Boeren met ontzag’ is zeker een waardevolle bijdrage om boeren moed in te spreken. Moed en vertrouwen zijn dingen die ik persoonlijk óók als cruciaal zie voor verandering.